spkv education

menu

 

Umění, kreativita a inovace do škol

Už deset let přinášíme témata kreativního učení do českého školství prostřednictvím umění, kreativního a designového myšlení a participace dětí. Jsme iniciátory platformy uMĚNÍM sdružující umělecké organizace působící ve vzdělávání, jsme obsahovým partnerem Nadačního fondu Eduzměna, v rámci kterého se podílíme na tvorbě pilotu rozvojového modelu pro Kutnohorsko. Ve spolupráci s DOX a platformou uMĚNÍM pořádáme Festival umění a kreativity ve vzdělávání. Spolu s Pražským inovačním institutem a dalšími partnery jsme se stali součástí přípravy programu iKAP II: Inovace ve vzdělávání.

Otevřeně se hlásíme k Cílům udržitelného rozvoje (SDG's) a vytváříme příležitosti k jejich naplňování:
Zdravý a kvalitní život / Kvalitní vzdělání / Rovnost mužů a žen / Méně nerovností / 
Mír, spravedlnost a silné instituce

CHCI SE ZAPOJIT
Podpořte nás

NOVINKY & AKCE

© 2022 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR